Φίλτρα μοτέρ και αέρος

  • Είναι φίλτρα τα οποία τοποθετούμε αντίστοιχα στην είσοδο του αέρα στο μοτέρ και στην έξοδο του αέρα απο το μοτέρ,και κατακρατούν τυχόν υπολείματα σκόνης που θα διασκορπιζόντουσαν στην ατμόσφαιρα.

micro filtermotor filter