Αρωματικές περλέττες

  • Περιεχόμενο 5 ανεξάρτητα φάκελα .Το περιεχόμενο του κάθε φακέλου το τοποθετούμε κάθε φορά που αλλάζουμε την σακούλα στην σκούπα ,και μόλις βάλουμε σε λειτουργία την σκούπα αρωματίζετε ο χώρος μας.

perlettes-yellow perlettes-blue